07.10.2020

Elektroodpad nepatrí do komunálneho odpadu

V roku 2016 sa v celosvetovom meradle vytvorilo až 49 miliónov ton elektroodpadu, čo v prepočte na jedného obyvateľa Zeme predstavuje až 6 kíl. Z takéhoto množstva by sme dokázali postaviť asi 4.500 Eiffelových veží. Odhaduje sa, že do roku 2022 stúpne toto číslo na viac ako 64 miliónov ton.

 

Rýchly život a konzum bez rozmýšľania

Chladničky, umývačky riadu, televízory, klimatizácie, ale aj počítače, žiarivky či vysávače sú už dnes automatickou výbavou domácností. Stali sa bežnou súčasťou našich životov a uľahčujú nám uponáhľané dni. Vnímame ich ako spotrebný tovar, ktorý sa po doslúžení jednoducho vymení za nový kus. Kam však väčšina vyradených spotrebičov putuje?

Neraz končia pri kontajneroch na komunálny odpad, ale aj na nelegálnych skládkach pri okrajoch ciest. Mnohé prístroje sú pritom vyrobené z komplexnej zmesi vzácnych materiálov, zahŕňajúcich zlato, striebro, meď, platinu, paládium, lítium, kobalt a ďalšie cenné prvky. Elektronické zariadenia však obsahujú aj toxické ťažké kovy, ako je olovo, ortuť, kadmium a berýlium, plasty a nebezpečné chemikálie. Kým hodnotné suroviny je možné recyklovať, toxické a nebezpečné látky môžu vážne poškodiť ľudské zdravie aj životné prostredie.

 

Nevyhadzujme. Renovujme!

Hoci je vývoj a pokrok nezastaviteľný, prináša so sebou i úskalia v podobe vyradených počítačov a notebookov. Dať šancu používaným strojom sa pritom oplatí. Okrem toho, že renovovaná technika kvalitou neraz predbehne aj menej kvalitné nové kusy, odbremeňuje skládky od množstva elektroodpadu. Súčasne prispieva aj k udržateľnosti, ktorá sa rokmi značne narušila.

Ekologické zmýšľanie tak vedie aj nás, techsaverov, k snahe o vytvorenie krajšieho a ekologickejšieho sveta. V ňom prinášajú prémiové počítače známych výrobcov hodnotu i svojim užívateľom. Rokmi overený proces neustále vylaďujeme a zákazníkom prinášame hodnotu znásobenú naším zeleným rukopisom. Každý z nás sa môže stať techsaverom. Stačí odhaliť benefity renovovanej výpočtovej techniky a jej nákupom tak vytvoriť priestor pre lepší svet.   

 

Chladničky a freóny

Ozónová vrstva je akýsi filter, ktorý bráni prenikaniu UV žiarenia zo slnka na Zem. Jej narušením dochádza k vyššiemu prieniku ultrafialového žiarenia, ktoré poškodzuje bunky a tkanivá. Jednou z látok, ktoré výrazne poškodzujú ozónovú vrstvu, sú freóny. Tie sú významne zastúpené v starších typoch chladničiek aj v sprejoch. Kým pri bežných podmienkach nemajú žiaden negatívny účinok, nebezpečnými sa stávajú pri úniku do ovzdušia. Hoci je dnes už ich výroba a recyklácia prísne regulovaná, v dôsledku svojej dlhej životnosti budú ozónovú vrstvu narúšať aj viac ako 200 rokov.

 

Monitory a ťažké kovy

Bežné počítače obsahujú množstvo ťažkých kovov ako olovo, fosfor, kadmium či ortuť. Tieto toxické látky sa nachádzajú najmä na matičnej doske či v batériách. Z ekologického hľadiska je však zďaleka najnebezpečnejšou časťou počítača monitor. Bežný CRT monitor obsahuje na rozdiel od modelov s plochými obrazovkami viac ako 2,5 kilogramu nebezpečného olova. Ak je monitor funkčný, olovo chráni užívateľa pred röntgenovými lúčmi, ktoré v monitore vznikajú. Keďže je zaliate v sklenených trubiciach, nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo. Ak sa však dostane na skládku, skôr či neskôr sa trubice poškodia a olovo znečistí okolité prostredie. Hoci sa už tieto monitory stávajú minulosťou, možno by bolo prekvapivé zistenie, že ich má stále veľa ľudí ešte doma a nevie, čo s nimi.

 

Smartfóny a vzácne kovy

Azda najrýchlejšie obrátky má životný cyklus obľúbených smartfónov. Tie tiež obsahujú vzácne kovy vrátane zlata, striebra, medi, platiny a paládia. Samozrejme, hodnotu majetku nám rozobratie jedného či dvoch kusov telefónov nijako nezvýši. Zato rozobrať milión mobilných telefónov už stojí za námahu: z takéhoto množstva sa dá získať 16 ton medi, 350 kíl striebra, 34 kíl zlata a 15 kíl paládia. Je preto dôležité, aby tieto vzácne materiály neskončili na skládke alebo v spaľovni.

 

Nedostatok materiálov na výrobu elektroniky

V roku 2016 bola odhadovaná hodnota zhodnotiteľných materiálov v globálnom elektronickom odpade 64,6 miliárd dolárov. Iba 20 percent z nich bolo správne recyklovaných. Vzhľadom na rastúci dopyt po elektronike tak postupne začínajú výrobcovia čeliť nedostatku surovín potrebných na výrobu svojich výrobkov. Aj preto sa opätovné použitie materiálov z vyradených výrobkov začína okrem ekologického rozmeru posúvať aj do ekonomických dimenzií. Aby sa však recyklácia mohla vykonať, je potrebné oddeliť elektroodpad od bežného odpadu domácností.

 

Berme ohľad na prírodu pri zbavovaní sa elektroodpadu

Elektroodpadu sa vieme zbaviť odovzdaním v predajni, kde sme si práve kúpili nový kúsok techniky či elektrospotrebič do domácnosti. Odovzdať ho môžeme aj do oddeleného zberu zberných dvorov, ktoré ho bezplatne prevezmú a mnohé obce i mestá organizujú zberové akcie niekoľkokrát do roka. Riešením je aj oddelený zber mobilným zberom.

 

Elektroodpady neraz obsahujú látky, ktoré môžu pri neodbornej manipulácii uniknúť do okolitého prostredia a ohroziť tak zdravie a život nás všetkých.Veríme, že ak by sme si všetci boli vedomí týchto rizík, zrejme by sme sa k separovaniu elektroodpadu stavali zodpovednejšie. Veľká časť totiž v dôsledku vyhodenia do komunálneho odpadu končí na skládkach, kde hrozí napríklad aj kontaminácia spodných vôd z uvoľnených toxických chemikálií. Prispejme preto k zvýšeniu povedomia o dôležitosti recyklácie a správajme sa zodpovedne aj voči sebe. Kúpou renovovanej výpočtovej techniky šetríme životné prostredie a kupujeme prémiový notebook alebo počítač s najlepším pomerom ceny, výkonu a kvality.

1