25.07.2022

Odkaz vedcov je jasný: zamerajme sa na ťažbu z elektroodpadu, nie zo Zeme

Do popredia sa dostáva tlak na zintenzívnenie recyklácie elekroodpadu. Vedci argumentujú, že je ťažba vzácnych kovov na výrobu nových zariadení prakticky z dlhodobého hľadiska neudržateľná.

Alarmujúce je tempo vytvoreného množstva elektroodpadu, ktoré sa v celosvetovom meradle neustále zvyšuje závratným tempom - až trikrát rýchlejšie ako ostatné druhy odpadu. Kým sme v roku 2016 hovorili o objeme 49 miliónov ton elektroodpadu, v roku 2021 stúplo až na 57 miliónov ton. Takáto hora elektroodpadu váži viac ako Veľký Čínsky múr. Predikcie na rok 2022 hovoria, že množstvo elektroodpadu stúpne až na 64 miliónov ton. Celosvetovo tak rastie v priemere o dva milióny ton ročne.

Vznik elektroodpadu má tri hlavné príčiny :

  • Rýchly technologický vývoj
  • Výroba lacných zariadení s krátkou životnosťou
  • Obmedzené možnosti opráv

Kráľovská spoločnosť chémie (RSC) rozbehla na podporu povedomia aj väčšiu kampaň. Tvrdí, že by malo byť na prvom mieste vyvinuté globálne úsilie na ťažbu z tohto odpadu a nie na ťažbu zo Zeme. Aktuálne sa z neho podľa globálnych štatistík využíva len 20%.

Problémom je aj hromadenie elektroodpadu v „zásuvkách“ domácností. Ľudia väčšinou nevedia, čo robiť s použitým elektroodpadom. Doma tak nevedomky hromadia drahé kovy v starých telefónoch a počítačoch.

Raketový nárast cien materiálov

Negatívny vplyv na dodávateľský reťazec nerastných surovín majú aj globálne konflikty, ako napríklad vojna na Ukrajine. Spôsobujú obrovský nárast cien materiálov, v tomto prípade niklu a lítia. Tie sú kľúčovým prvkom napríklad pri výrobe batérii elektrických vozidiel. Volatilita na trhu so spomínanými prvkami spôsobuje chaos v dodávateľských reťazcoch. Spolu s prudkým nárastom dopytu spôsobila, že cena lítia vzrástla medzi rokmi 2021 a 2022 takmer o 500%. Zároveň sa očakáva, že dopyt po lítiových batériách bude len rásť.

Súčasné zásoby niektorých kľúčových prvkov sa podľa výskumníkov jednoducho míňajú. Vystavujeme sa riziku vyčerpania surovín, ktoré potrebujeme. Profesor Tom Welton, prezident Kráľovskej spoločnosti chémie, upozorňuje, že naše návyky pri spotrebe technológií sú nielen vysoko neudržateľné, ale aj dôvodom zhoršujúceho sa poškodenia životného prostredia.

V budúcom storočí je vysoko pravdepodobný nedostatok niektorých prvkov.

  • Gálium: Používa sa v lekárskych teplomeroch, LED diódach, solárnych paneloch, teleskopoch a má možné protirakovinové vlastnosti
  • Arzén: Používa sa v ohňostrojoch či ako ochrana dreva
  • Striebro: Používané v zrkadlách, antibakteriálnom oblečení, rukaviciach na použitie s dotykovými obrazovkami a v reaktívnych šošovkách, ktoré stmavnú na slnku
  • Indium: Dôležité pre tranzitory, solárne panely, mikročipy, hasiace systémy a povlak na guľôčkové ložiská v autách Formuly 1
  • Yttrium: Aktuálne sa najviac používa v bielych LED svetlách, šošovkách fotoaparátov a môže sa použiť aj na liečbu niektorých druhov rakoviny
  • Tantal: Používa sa v chirurgických implantátoch, elektródach pre neónové svetlá, lopatkách turbín, tryskách rakiet a krytoch pre nadzvukové lietadlá, načúvacích prístrojoch a kardiostimulátoroch

Udržateľná výroba a bezpečná recyklácia

Profesor Welton zdôraznil, že je potrebná aj podpora vlády na to, aby sme zrekonštruovali recyklačnú infraštruktúru a investovali viac do udržateľnej výroby.  Výskum RSC odhalil aj rastúci dopyt spotrebiteľov po udržateľnej technológii. V online prieskume medzi 10 000 ľuďmi v 10 krajinách uviedlo až 60% opýtaných, že by s väčšou pravdepodobnosťou prešli ku konkurencii svojej preferovanej značky v prípade, ak by vedeli, že je produkt vyrobený udržateľným spôsobom.

Výsledky prieskumu naznačili aj fakt, že ľudia nevedia, ako naložiť s vlastným elektroodpadom. Mnohí respondenti uviedli, že majú obavy z vplyvu nepoužívaných zariadení na životné prostredie. Niektorí spomenuli aj obavy z bezpečnosti recyklačných schém.

Väčšiu zodpovednosť by mali prevziať aj výrobcovia a maloobchod. Dôležité miesto tu majú aj recyklačné schémy spätného odberu, kedy môžu ľudia elektroniku vrátiť predajcovi a mať tak istotu, že bude bezpečne recyklovaná.

Plán RSC je povzbudiť ľudí, aby odniesli staré a nechcené zariadenia na recykláciu namiesto toho, aby ich si odložili niekde doma a časom na ne zabudli. Riešením problému je aj menšia spotreba a zníženie konzumu.

Recyklácia elektroodpadu na Slovensku

Na Slovensku má doma nevyužívanú výpočtovú techniku každý tretí človek. Ak je stále funkčná, mohla by ešte slúžiť ďalej. Vdýchnuť nový život jej vieme my, techsaveri, v rámci projektu Save the tech. Ako lídri v renovácii výpočtovej techniky sme sa rozhodli, že práve takéto  notebooky a počítače zrenovujeme a v plne funkčnom stave posunieme ďalej tým, ktorým takýto zrenovovaný kúsok výpočtovej techniky pomôže.

V prípade inej techniky, prípadne nefunkčných kúskov máte možnosť bezplatne odovzdať nepotrebné spotrebiče v elektropredajniach formou spätného odberu. Ten funguje na princípe výmeny za nový kus - napríklad pri kúpe novej práčky vám predajca starú práčku odoberie bez ohľadu na to, o akú značku ide alebo kde bol pôvodný nákup uskutočnený. Možnosť odovzdať elektroodpad máme aj na zberných dvoroch v mestách a obciach alebo prostredníctvom mobilných zberov.

Malé spotrebiče s vonkajším rozmerom do 25 cm môžeme odovzdať v ktorejkoľvek väčšej predajni elektrozariadení, v akomkoľvek množstve a bez potreby kúpy tovaru.


Zdroje

https://www.bbc.com/news/science-environment-61350996

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104798/kam-s-elektroodpadom-a-kde-vsade-sa-nachadza.aspx

https://www.envidom.sk/domacnosti-vyrobcovia-predajne-obce-firmy/pre-domacnosti-kam-so-starymi-spotrebicmi/

1