07.10.2021

Poctivá renovácia #2: lokalizovaná klávesnica

Renovované notebooky pochádzajú najčastejšie z korporácií rôznych krajín EÚ. Mnohí z nás si možno ani neuvedomujú, že rozloženie klávesnice je v každej krajine iné. Pri kúpe renovovaného notebooku je preto namieste otázka, či očakávať laptop s cudzojazyčnou klávesnicou. Kým u nás v procese renovácie venujeme klávesnici osobitú pozornosť, nie každý konkurent považuje jej lokalizáciu za samozrejmosť. V ďalšej časti série „Poctivá renovácia“ vám prezradíme rôzne techniky renovácie (či niekedy skôr nerenovácie) klávesnice.

Zabudnite na notebook s cudzojazyčnou klávesnicou

Notebook s pôvodnou klávesnicou zrejme nikoho nepoteší. Objednávku takéhoto počítača môžeme preto s prehľadom prirovnať k lotérii, v ktorej klient dopredu nevie, či bude mať šťastie na znaky v rodnej reči a na rozloženie, na aké je zvyknutý. Výhrou nie je ani angličtina, rovnako ako španielčina či francúzština, ktoré pri zautomatizovanom písaní môžu spôsobiť nemalé ťažkosti. Dobrou správou však je, že renovátorov tohto „kalibru“ je čoraz menej, keďže sa zvesť o ich produktoch stihla rozšíriť do sveta.

Lepím, lepíš, lepíme?

Od niektorých renovátorov môžete očakávať zásielku s priloženými nálepkami, ktoré sú akousi alternatívou k pôvodnej klávesnici. Rýchle a jednoduché riešenie pre dodávateľa má za následok nechcenú prácu navyše pre odberateľa. Ak ste pri kúpe renovovaného laptopu natrafili na takýto stroj, nezostáva vám nič iné, než si po večeroch pinzetou lepiť lokalizované znaky na klávesnicu v pôvodnom stave. V tom lepšom prípade tejto činnosti obetujete jeden večer. V horšom prípade si zakrátko uvedomíte, že niektoré znaky sú nalepené nakrivo, iné zas nedržia, keďže ste klávesnicu zabudli odmastiť. O čosi lepším riešením je notebook s renovátorom prelepenými znakmi, ktoré sa odlišujú od pôvodného jazyka. Pri ňom si nemusíte po rozbalení svojej zásielky na lepenie nálepiek plánovať čas navyše. Tie sa totiž na klávesnicu laptopu dostali vo výrobnom závode renovátora. V tom lepšom prípade bude prelepených len niekoľko znakov, v tom horšom je situácia podobná vyššie spomenutej alternatíve domáceho lepenia. Rozsah prelepenia opäť závisí od charakteru pôvodného jazyka.

Made by techsavers

Keďže sme my, techsaveri, stredoeurópskymi lídrami v renovácii počítačov, nedovolíme si zákazníkov zavádzať ani podvádzať neželanými prekvapeniami. Potlač klávesnice aktuálnou jazykovou mutáciou je preto riešením, vďaka ktorému sa stane nerozoznateľnou od novej. Hoci si toto riešenie vyžaduje zakúpenie špeciálnej tlačiarne, ako i odborníkov, ktorí sa tejto aktivite budú plnohodnotne venovať, výsledok stojí jednoznačne za to! Celá klávesnica vyzerá jednotne, čierna i biela farba sú tam, kde majú byť a klávesy majú znaky, ktoré majú v danom jazyku opodstatnenie. Jediným nedostatkom je slabé, prípadne žiadne podsvietenie klávesnice v dôsledku pretlaku pri tlači. Vôbec sa však netýka klávesníc, ktoré nie sú podsvietené.

Kráčať s dobou a byť eko je príjemná kombinácia, ktorá prináša spokojnosť obom stranám: renovátorovi i zákazníkovi. Poctivosť a transparentnosť by mali byť preto povinnou výbavou každého renovátora, ktorý stavia klienta na prvé miesto. V techsavers kladieme dôraz na lokalizovanú klávesnicu v slovenčine aj napriek dovozu notebooku zo zahraničia. Chceme, aby sa naše produkty stali synonymom dlhodobej spokojnosti v zelenom prevedení a presvedčili čo najviac užívateľov techniky, že sa po každej stránke oplatí byť techsaverom.

1